Götene Plast

Götene Plast

English In English

2 Komponent

Sedan år 2000 har Götene Plast haft 2-komponent tekniken i huset. Den första 2-k maskinen som köptes var en Engel 125 ton och denna anskaffades pga ett specifikt kundprojekt. I dagsläget förfogar Götene Plast över 6 st 2-komponents maskiner, 1 st Engel 125 ton och 4 st Ferromatic 155 ton och 1 st Engel 300 ton.

Götene Plast kan producera på 3 olika sätt: