Götene Plast

Götene Plast

English In English

Om oss

Götene Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom formsprutning, med specialteknikerna komponentingjutning, gasinjection och IMD/IML. Vi har en flexibel och modern produktionsanläggning. Vi tillverkar bl.a en mängd olika komponenter för vitvaruindustrin. Hög grad av kundanpassning, korta ledtider och kostnadseffektiv produktion har bidragit till Götene Plast AB´s många långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

April 2016 är vi 37 anställda fördelat på 2-skift, kontinuerligt nattskift samt ett kontinuerligt helgskift. Dessutom finns underhållstekniker, produktionstekniker, truckförare och administrativ personal.

Vår omsättning 2016 uppgick till 98 miljoner SEK.


Klicka här för att få reda på mer om hur vi jobbar och projekterar.


Affärsidé

Vi tillhandahåller formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion. Vår affärsidé är att vara leverantör till producerande företag så att de kan optimera sin totalproduktekonomi där plastdetaljer ingår som en del av slutprodukten.


Vision


Historik