Götene Plast

Götene Plast

English In English

Om oss

Götene Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom formsprutning, med specialteknikerna komponentingjutning, gasinjection och IMD/IML. Vi har en flexibel och modern produktionsanläggning. Vi tillverkar bl.a en mängd olika komponenter för vitvaruindustrin. Hög grad av kundanpassning, korta ledtider och kostnadseffektiv produktion har bidragit till Götene Plast AB´s många långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

April 2018 är vi 35 anställda fördelat på 2-skift, kontinuerligt nattskift samt ett kontinuerligt helgskift. Dessutom finns underhållstekniker, produktionstekniker, truckförare och administrativ personal.

Vår omsättning 2017 uppgick till 93 miljoner SEK.


Klicka här för att få reda på mer om hur vi jobbar och projekterar.


Affärsidé

Vi tillverkar formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion. Vår affärsidé är att vara leverantör till producerande företag så att de kan optimera sin totalproduktekonomi där plastdetaljer ingår som en del av slutprodukten.


Vision


Kvalitetspolicy

Götene Plast AB skall tillgodose sina intressenters krav och förväntningar. Götene Plast skall vara erkänt för att leverera produkter och tjänster av hög kvalité. Götene Plast skall driva en rationell och effektiv produktion. Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad och därigenom skapas även förutsättningar för konkurrensförmåga och lönsamhet hos såväl oss som hos våra kunder.


Kvalitet i dess vidaste betydelse är alla anställdas ansvar.

Detta åstadkommer vi genom att:


Genom vårt kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 bedriver vi detta arbete på alla nivåer inom företaget.


Historik