Götene Plast

English In English

Glasingjutning

Cell för glasingjutning.

Götene Plast har under lång tid producerat detaljer med komponentingjutning och under de senaste åren satsat hårt på att utveckla olika typer av ingjutningar direkt i plastprodukterna.

Sedan hösten 2005 tillverkar vi kompletta glasskivor med omslutande plastram till Electrolux. Tidigare sprutades plastramarna för sig, för leverans till Electrolux där ramar och glasskivor monterades ihop manuellt.

Tillsammans med en maskinleverantör och ett automationsföretag har vi tagit fram en maskincell som med hjälp av robot lägger glasskivan i formverktyget där plastramen sprutas på. Robot plockar därefter ut den färdiga detaljen och packar den direkt i pall, färdig för leverans till vår kund.Vi är för närvarande ensamma i Sverige med denna metod. Metoden har gjort det möjligt för Electrolux att stärka sin konkurrenskraft genom att sänka inköpskostnaderna.

Vi producerar idag detaljer både med inlägg av glas-, stål- och zinkdetaljer.