Götene Plast

Götene Plast

English In English

Om oss

Götene Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom formsprutning. Genom åren har vi skaffat oss gedigen kunskap och erfarenhet inom specialteknikerna komponentingjutning, gasinjection och IMD/IML. Vi har en flexibel och modern produktionsanläggning. Vi tillverkar en mängd olika komponenter till bland annat fordonsindustrin och förpackningsindustrin men också till övrig industri. Hög grad av kundanpassning, korta ledtider och kostnadseffektiv produktion har bidragit till Götene Plast AB´s många långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Januari 2021 är vi 34 anställda fördelat på 2-skift, kontinuerligt nattskift samt ett kontinuerligt helgskift. Dessutom finns underhållstekniker, produktionstekniker, truckförare och administrativ personal.

Vår omsättning 2020 uppgick till 88 miljoner SEK.


Klicka här för att få reda på mer om hur vi jobbar och projekterar.


Affärsidé

Vi tillverkar formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion. Vår affärsidé är att vara leverantör till producerande företag så att de kan optimera sin totalproduktekonomi där plastdetaljer ingår som en del av slutprodukten.


Vision


Kvalitets och Miljöpolicy

Götene Plast AB skall tillgodose sina intressenters krav och förväntningar. Götene Plast skall vara erkänt för att leverera produkter och tjänster av hög kvalité. Götene Plast skall driva en rationell och effektiv produktion av formsprutade plastdetaljer. Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad och därigenom skapas även förutsättningar för konkurrensförmåga och lönsamhet hos såväl oss som hos våra kunder.


Kvalitet i dess vidaste betydelse är alla anställdas ansvar.

Detta åstadkommer vi genom att:


Götene Plast AB skall med hjälp av alla medarbetare med stor öppenhet och i alla led verka för en stark miljöomsorg. Gällande miljölagstiftning och tillämpliga föreskrifter är grundkrav och vi ska ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan. Genom medverkan i kundernas utveckling av plastkomponenter bidrar vi till att den totala miljöpåverkan, för produkternas funktion under sin livscykel, minimeras.


Genom vårt ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 bedriver vi detta arbete på alla nivåer inom företaget.


Historik