Götene Plast

English In English

Glasingjutning

Cell för glasingjutning.

Götene Plast har under lång tid producerat detaljer med komponentingjutning.

Hösten 2005 började vi tillverkningen av kompletta glasskivor med omslutande plastram till Electrolux kylskåp. Tidigare sprutades plastramarna för sig, för leverans till Electrolux där ramar och glasskivor monterades ihop manuellt.

Tillsammans med en maskinleverantör och ett automationsföretag togs det fram en maskincell som med hjälp av robot lade glasskivan i formverktyget där plastramen sprutades på. Roboten plockade därefter ut den färdiga detaljen och packade den direkt i pall, färdig för leverans till vår kund. Metoden var vi då ensamma om i Sverige. Metoden gjorde det möjligt för Electrolux att stärka sin konkurrenskraft genom sänkta kostnader.

Vi har mycket god erfarenhet av produktion av detaljer med inlägg av glas-, stål- och zinkkomponenter.