Götene Plast

Götene Plast

English In English

In Mould Decoration och In Mould Labeling

Götene Plast har sedan 2008 producerat plastartiklar med IMD och IML teknik för att tillgodose
kundernas höga krav på design och färger.