Götene Plast

Svenska På svenska

Senaste nytt

Aktiviteter & Utbildning för alla!

Postad den 2024-02-28

  Några bilder från våra aktiviteter under vecka 8 då vi genomförde en del utbildningar mm. 

Materialåtervinningen ökas

Postad den 2024-02-02

Formsprutning som metod ger ju ofrånkomligt en del restprodukter i plastform. Vi har nu tillsammans med ett återvinningsföretag tagit ett stort kliv för att markant öka andelen av de brännbara restprodukter som materialåtervinns. På detta sätt bidrar vi till ett mer cirkulärt användande av plast.

 

Plats för ny maskin klar

Postad den 2023-10-20

Nu är platsen för vår nya 2K-maskin iordningställd med ny golvbeläggning och ny lyftkapacitet. Robotcellen ankom idag och snart ställs maskinen på plats.

 

Postad den 2023-09-01

 Rekryteringar genomförda så nu ser vi fram emot hösten med de nya projekten och fler ordrar.

 

Ny Produktionscell

Postad den 2023-07-06

Vi satsar vidare och har beställt en ny produktionscell som kommer att tillverka 2K-detaljer till fordonsindustrin. Installation sker under hösten.
 

Semester!

Postad den 2023-07-06

Under vecka 28 respektive 32 har begränsad bemanning och under vecka 29-31 har vi i princip ingen verksamhet alls igång. Genom semesterstoppet och den komprimerade semesterperioden hoppas vi kunna ge kunderna den bästa servicen totalt sett.

 

Invigning av nya Fikarummet

Postad den 2023-04-05

 En solig dag och trevlig gemensam lunch i vårt nya fikarum. En eloge till alla som hjälpt till och ett speciellt tack till Tomas och Anders som hållit ihop projektet.

Några bilder från dagen:

 

 

Fortsatta investeringar

Postad den 2023-03-27

 Det andra ventilationsaggregatet till produktionen byts ut under våren vilket innebär att vi har helt ny ventilation. Ventilationen kompletteras också med ytterligare kyleffekt för behaglig temperatur även vid råmaterialhanteringen.

 

Uppgradering av affärssystemet till Monitor G5

Postad den 2023-03-27

 Under påskveckan kommer vi att övergå till Monitor G5

 

Investering

Postad den 2023-01-12

Ett av ventilationsaggregaten till produktionen byts ut under vecka 2 och 3 vilket kommer innebär en klar förbättring avseende möjligheter att styra och övervaka temperatur och ventilation.

Denna omfattande investering innebär också att vi kan förvänta oss en betydande energibesparing framöver och fortsätta ha en behaglig temperatur även i produktionen till sommaren.

 

Nytt fika-/lunchrum

Postad den 2023-01-04

Sedan några veckor pågår byggnation av helt nytt fikarum. Det mesta görs i egen regi men några hantverkare kommer hjälpa oss att få klart med vissa delar.

Förhoppningsvis kan vi färdigställa inom några veckor och så hoppas vi att leveranstiden för köket och de nya möblerna inte förskjuts. Vi lägger ut några bilder när allt är klart.

 

 

Full fart in i 2023

Postad den 2022-12-31

Vid årsskiftet fick vi klart med installation av LED-belysning i vårt verktygslager och ytterligare en lokal så energibesparingarna fortsätter.

 

Bilder från vår materialdistribution

Postad den 2022-08-21

 Som utlovats kommer här ett par bilder från vår materialhantering.

Vi har samlat ljudalstrande vakuumpumpar i ett nytt isolerat rum på entresolplan för att erhålla god arbetsmiljö och skapa mer fri golvyta. 

Ett nytt kontor har också byggts.

 

 

Stina!

Postad den 2022-06-08

 

I dag arbetar Stina sin sista dag och hon ska framöver få njuta av livet som pensionär.

Vi tackar henne för alla år som hon varit delaktig i företagets positiva utveckling med blomma och presentkort.

 

 

Uppfräschning

Postad den 2022-05-18

Nu har även vår ena plats för verktygsservice fått en rejäl uppfräschning av tak, väggar och golv.

Även belysningen har bytts till LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskyddsutbildning

Postad den 2022-05-12

 Nu har vi uppdaterat våra kunskaper i handhavande av bl.a. brandsläckare.

Delfinen i drift

Postad den 2022-05-11

Nu har vårt nya materialsystem varit i drift ett tag och vår Dolphin distribuerar material till valfri vald maskin via helt nytt rörsystem.

De sista momenten till helt nyrenoverat materiallager håller nu på att färdigställas.

Fler bilder kommer längre fram.

 

 

Investeringarna fortsätter

Postad den 2021-12-16

Ytterligare ett stort steg för ännu effektivare produktion håller på att förberedas.

Materialförsörjningssystemet ersätts med ett helt nytt under första kvartalet 2022 och samtidigt installeras ny centraldamsugare för effektiv städning.

Vi samlar dessutom ljudalstrande vakuumpumpar till ett ljudisolerat rum för att förbättra arbetsmiljön och öka trivseln genom lägre bullernivå.

Samtidigt passar vi på att fräscha upp lokalen genom målning av väggar och beläggning av golv.

Inför 2022 planerar vi för fler investeringar, bl.a. i nya produktionsceller.

 

 

 

 

 

 

Ny maskin beställd

Postad den 2021-12-16

 Idag har vi beställt en ny 50  tons maskin. Den ersätter en äldre maskin i samma storleksklass.

 

Ny 2K-maskin i drift

Postad den 2021-12-14

 Installationen av en ny 140 tons 2K är klar och produktionen är igång.

 

Uppvaktning inför pensionering

Postad den 2021-05-27

Med blomma och present har Arne Kindberg uppvaktats med anledning av att det idag är hans sista arbetsdag inför pension.. 

Vi tackar Arne för hans stora bidrag till vår tekniska utveckling genom åren. Den struktur och effektivitet vi nu har i produktionen är ett resultat av Arnes insatser. Vi önskar Arne ett fortsatt gott liv som pensionär.

 

 


Ännu ett steg för mindre energiförbrukning

Postad den 2021-03-23

 I vårt lager finns numera mycket god och energieffektiv LED-belysning. Även tidsstyrning används och vi slipper framöver de regelbundna lysrörsbytena.

 

Ännu trevligare arbetsmiljö

Postad den 2020-11-16

Ett gediget målningsarbete av våra medarbetare senaste tiden märks nu tydligt i produktionen och övriga lokaler.

Det goda samarbetet under målningsveckorna har medfört att vi har det ännu renare och snyggare.

Tillsammans med fortsatt god ordning och reda ger det en ännu trevligare arbetsmiljö.

 

Energibesparingsåtgärderna fortsätter

Postad den 2020-11-15

Kontorsdelen har nu fått en rejäl uppfräschning med ny LED-belysning som ger bättre ljus och mindre energiförbrukning.

 

Nya system för kylning

Postad den 2020-09-24

Våra kylmaskiner för processkylvatten och komfortkyla i produktionen är nu utbytta mot helt nya.

Energibesparingen kommer att bli betydande i och med att den mest moderna tekniken använts.

Även kommande somrar kommer vi att kunna hålla en lämplig temperatur i produktionen.Kylmaskiner

 

Ny produktionscell beställd

Postad den 2020-09-13

Förberedelser har startat inför installation av ny produktionscell och platsen är utsedd och förberedd.

Produktionscellen förses med visionsystem för kvalitetsövervakning samt automatiserad packning i kartong.Målad golvyta

 

Hög produktionstakt och lokalförbättringar

Postad den 2020-09-06

Trots en hög produktionstakt under året har vi hunnit med att i egen regi förbättra lokalerna genom renoveringar och målningsarbeten.

Ytterligare renoveringar planeras framöver och även fler utbyten av belysningar till nya, energisnåla armaturer.

 

Ny kund, i för oss ny bransch

Postad den 2020-07-31

Samarbete har inletts med ny kund som verkar i en bransch som är ny för oss.

Leveranser startar under Q1 2021 och kunden skulle på sikt kunna bli en av de största kunderna hos oss. 

 

 

Uppvaktning

Postad den 2020-06-07

 

I fredags uppvaktades Nevzeta Mahmutovic eftter 25 års anställning.

 

Sista arbetsdagen för Margareta

Postad den 2020-04-23

 I dag arbetar Margareta sin sista dag och ska framöver få njuta av livet som pensionär.

Vi avtackar henne för alla år som hon bidragit till företagets positiva utveckling med blomma och presentkort.

Vi önskar henne en första bra pensionärssommar på kusten!

 

Uppvaktning

Postad den 2019-11-25

I dag uppvaktas Ann-Christin Lieberth med blomma & presentkort efter 25 års anställning. 

 

Investeringar ny teknik

Postad den 2019-11-14

Våra system för el och tryckluft har fått sig en rejäl modernisering genom att nytt ställverk för inkommande el samt en ny tryckluftskompressor installerats. Investeringarna innebär en förhöjd säkerhet inom el- och tryckluftsförsörjningen.

Vi förväntar oss också mindre miljöpåverkan genom minskad elförbrukning.

En större installation av nytt och även utbyggt nätverkskablage och trådlösa heltäckande nätverk är i slutfasen. Med denna investering står vi väl rustade inför framtidens tekniska utveckling.

 

Uppvaktning av blivande pensionär

Postad den 2019-08-29

Anne går idag i pension efter en lång anställningstid.

Anne har varit med mycket länge, till och med före vi flyttade till nuvarande lokaler och har på så sätt varit med i hela utvecklingen sedan dess.

Alla önskar vi henne ett gott liv som pensionär och hoppas hon får glädje av både blomma och present. 

 

 

Nu är vi även Miljöcertifierade

Postad den 2019-08-13

 Vårt arbete och rutiner inom miljöområdet är nu certifierat enligt ISO 14001.

Kopia av våra certifikat finns att ladda ner under rubriken "Filer". 

 

Uppvaktning inför pensionering

Postad den 2019-06-24

Med blomma och present har Håkan Klint uppvaktats. 

Håkan jobbar ett par veckor till men kommer inte tillbaka efter semestern då han går i pension.

Det är många som genom åren fått ta del av hans gedigna erfarenhet och höga tekniska kompetens vilket vi är tacksamma för. 

 

 

Postad den 2019-05-23

Bild på nya 80 tons maskinen.

Postad den 2019-05-23

 Nya 80-tons maskinen med ABB-robotar för rationell ingjutning av exempelvis metallbussningar har nu varit

i drift en vecka.

 

Bild på nya 300 tons maskinen.

Postad den 2019-05-09

 Nya maskinen som varit i drift några veckor.

 

Uppvaktning

Postad den 2019-04-16

I dag uppvaktas Ulrika Nyberg med blomma och presentkort efter 25 års anställning.

 

Nya maskiner på gång !

Postad den 2019-03-24

 Vi ersätter vår äldsta maskin med en lika stor, 300 ton. 

Maskinen anländer första veckan i april. 

 

Under maj kommer även ett välbehövligt kapacitetstillskott i den mindre storleksklassen. 

 En 80-tons maskin med utrustning för rationell ingjutning av ex.vis metallbussningar tas i drift.

Detta innebär också en satsning på 6-axliga robotar - Vilket blir ett kul projekt! 

 

Skadegörelse

Postad den 2019-03-15

 Total meningslös skadegörelse sker under helgen då stor ruta krossas på vårt lager. 

Har du tips om händelsen får du gärna höra av dig till oss. 

Skadegörelsen är polisanmäld. 

 

Ny helautomatiserad produktionscell

Postad den 2019-03-14

 Vår nya anläggning för produktion av högvolymserie av förpackningar är i drift.

 Utvecklingen med automatisk kvalitetskontroll i visionanläggning ihop med produktionscellens möjligheter till obemannad   drift under relativ lång tid verkar bli en mycket lyckad satsning. 

 

En ljus framtid ...

Postad den 2018-11-14

 Större delen av vår produktion har numera LED-belysning vilket innebär lägre energiförbrukning 

och mindre arbete med framtida underhåll. 

 

Uppvaktning

Postad den 2018-09-20

 I dag uppvaktas Krister med blomma och presentkort efter 25 års anställning.

 

 

Förändrade arbetsuppgifter

Postad den 2018-09-16

Som ett led i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi gjort en översyn av vår organisation.

John Larsson kommer att fokusera på marknadssidan och Håkan Westlund blir förutom produktionschef även Vd.

Tillsammans med ytterligare små förändringar inom organisationen blir vi mer flexibla och effektiva framöver. 

 

 

Energiförbrukningsbesparingarna fortsätter

Postad den 2018-09-09

Ytterligare en hall i vår produktion har nu komplett LED-belysning i stället för 

traditionella lysrör.

 

 

Uppvaktning

Postad den 2018-08-15

 Janne har jobbat i 25 år och uppvaktas med blomma & presentkort.

Uppvaktning

Postad den 2018-08-14

 Bosse har jobbat i 25 år och uppvaktas med blomma & presentkort.

 

Fastighets och arbetsmiljöförbättringar

Postad den 2018-04-02

Vi har under vintern utfört en del arbete med förbättringar som ex.vis:

 ...förbättringsarbetet kommer fortsätta under året.

 

 

Ny maskincell i drift

Postad den 2018-03-19

Den första produktionscellen man möts av i vår produktion är numera den nyaste - en 80 ton med välutrustad robotcell för exempelvis ingjutning av ståldetaljer. 

Ny maskincell

 

IT för framtiden

Postad den 2018-03-14

Vi har under mars månad installerat och tagit i bruk nya dataservrar samt bytt ut samtliga kopiatorer mot nya så vi nu står väl utrustade med ny "IT-teknik" för framtiden. 

 

Materialsilo uppdateras

Postad den 2017-10-19

 

Under December månad kommer vi att vara klara med uppdateringen på den sista av de 3 materialsilo vi har hos oss.

Vi kommer uppdatera även denna silo med vågceller för att mäta mängden granulat i silon.

Denna uppdatering underlättar för vårt inköp av råmaterial till silos samt att lagersaldon blir mer exakt avstämda.

 

 

Ny Maskininvestering

Postad den 2017-10-19

Investeringar i en ny maskincell har nyligen gjorts och det är en 80 tons maskin med robotcell inklusive visionsystem. Denna maskincell hanterar även  ingjutningsartiklar och ska installeras under Januari / Februari månad 2018

 

 

Investering Laserrengöringsutrustning

Postad den 2017-10-19

 För att kunna rengöra våra verktyg effektivare och ha ett bra underhåll av tex mönster i formverktygen så har vi  under Oktober månad placerat en order på en Laserrengöringsutrustning.

Utrustningen kan givetvis även användas för andra ändamål än att göra rent formverktyg, tex att göra rent maskinskruvar m.m.

Vi beräknar ha allt klart och på plats för driftsättning under slutet av 2017.

 

 

Processkylvatten

Postad den 2017-10-19

Det är centralt för varje formsprutningsföretag att ha mycket god kontroll på kvaliteten på kylvatten.

Det gäller inte bara partikelförekomst och rostskyddande effekt utan också bakterieförekomst.

Sämre kvalitet på kylvatten kan ge minskade och varierande kyleffekter i processen samt skador på formverktygens kylkanalsystem.

Av denna anledning har vi numera ett automatiskt kontrollsystem som övervakar och tillsätter nödvändiga kemikalier till kylvattnet med automatik.

Att vi får bättre och säkrare arbetsmiljö är ytterligare en positiv effekt av denna investering.

 

 

Är du en Formsprutningsspecialist ??

Postad den 2017-08-21

Är du den vi söker ?

Tveka inte , skicka in din ansökan snarast.

För mer information gå till: goteneplast.se/jobs.php 

 

 

Bra resultat

Postad den 2017-06-13

Nya och befintliga kunder har ökat sina beställningar under våren. Försäljningsökningen i kombination med goda resultat av målsatta nyckeltal ger också bra ekonomiskt resultat.

Vi firar med smörgåstårta före midsommar.  

 

 

Semesterinformation

Postad den 2017-06-13

Vi har semesterstängt under V29 & 30.

 

 

Skapar plats för nytt

Postad den 2017-05-28

Vi skapar plats för nya investeringar genom att en äldre maskin i 300-tonklassen har utrangerats.

 

Avtackning av pensionär

Postad den 2017-02-26

I dag avtackar vi en Speciell med tårta och present i samband med pensionering.

Hon har bidragit till företagets positiva utveckling inte minst genom sin positiva inställning och glada humör.

 

 

Investering i frikyla

Postad den 2016-09-08

Beslut har tagits om att installera system för frikyla för att reducera energiförbrukningen och kostnader i framtiden.

Installationen kommer ske under September månad.

 

 

Ny Kund !

Postad den 2016-08-16

Götene Plast har startat produktion och leveranser till ny kund under Augusti månad.

Kunden är verksam inom fordonsindustrin.

 

 

Materialsilo uppdaterad

Postad den 2016-08-14

Under Augusti månad blev vi klara med uppdateringen på ytterligare en materialsilo , dvs vi har nu 2 materialsilos som har vågceller för att mäta och kontrollera mängden granulat i silos.

Denna uppdatering underlättar för vårt inköp av råmaterial till silos samt att lagersaldon blir mer exakt avstämda , vilket kan vara svårt utan vågceller.

 

 

Bättre Arbetsmiljö

Postad den 2016-06-19

Under Juni har nya pallställ monterats på vårt råmateriallager för att underlätta hanteringen för lagerpersonalen samt att utrymmet i lagerlokalen utnyttjas på ett mer optimalt sätt.

 

 

Vi firar Pia i dag !

Postad den 2016-02-25

 Våran Pia Krantz är en firad jubilar idag .

 Efter 25 år på Götene Plast uppvaktades hon med blommor , present och såklart en tårta.

 

 Tårtan ...

 

 

Order från befintlig kund

Postad den 2016-01-18

En av våra befintliga kunder som är verksam inom ventilation har lagt order till Götene Plast på 15 st artiklar.

Dessa artiklar skall vara en del av styrenheterna för ventilationen i fastigheter.

Produktionen skall vara igång i slutet av Q2 2016

 

Ny Kund

Postad den 2016-01-16

Götene Plast kommer starta produktion till en ny kund under Q1 2016.

Kunden förser bland annat företag inom elektronikbranschen med diverse skyddslösningar m.m.

 

Högre Kapacitet

Postad den 2015-10-20

Götene Plast har under Oktober månad installerat högre lyftkapacitet i en av våra 600 tons maskinceller.    

Lyftkapaciteten har ökat från 2 till 4.5 ton , vilket gör att vi nu kan hantera tyngre formverktyg och detta möjliggör givetvis även att vi kan offerera och ta order på större artiklar än tidigare i detta tonnage.

 

Trotjänare slutar

Postad den 2015-08-30

En Speciell medarbetare firas i dag med tårta och present i samband med pensionering efter 21 års arbete hos Götene Plast.

Hon har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till företagets framgångsrika utveckling sedan dess .

 

 

Visionsystem

Postad den 2015-05-31

Vi satsar ännu mer mot nollfelsproduktion .

Installation av 4 st nya visionsystem kommer påbörjas före semestern och beräknas vara i full drift under augusti månad.

 

 

Komfortkyla

Postad den 2015-05-31

Götene Plast investerar för att erhålla en ännu bättre arbetsmiljö för vår produktionspersonalgenom att installera komfortkyla i fabriken.

Detta beräknas vara klart under Juli månad.

 

 

Nya Order

Postad den 2015-05-30

Under Maj månad har vi lyckats ta hem order på artiklar från en av våra befintliga kunder , som producerar till fordonsindustrin.

Verktygen anländer till oss under Juli månad men produktionsstart ligger under Q1 2016.

Ordern är på 6000 produktionstimmar/år när artiklarna når fulltaktsvolym.

 

 

Nytt affärsområde & Ny Kund

Postad den 2015-01-07

I ett nära samarbete med Splitvision Design AB har Götene Plast varit med att ta fram ett nytt etui för öronsnäckor till slutkunden Oticon/Bernafon.

 

 Produkten produceras med hjälp av 2-komponentstekniken , dvs man sprutar de de båda materialkvaliteterna samtidigt i en formspruta.

 

 Detta etui består av ett hårt och ett mjukt material för att kunna erhålla en hård och slitstark utsida på etuiet samt en mjukare insida som skall skydda öronsnäckorna som ligger i etuiet.

 

 I dagsläget tillverkas etuierna i 3 olika kulörer .

 

 

 

 

 

2K-maskin inklusive IML-teknik

Postad den 2014-12-04

I vårt 3:dje fabriksskepp har vi under Q3/Q4 2014 installerat el , luft och vatten samt beställt en ny travers med lyftkapacitet 6,3 ton.

Allt runt denna nya maskincell skall vara klart för driftsstart i Mars 2015.

 

Utökat samarbete

Postad den 2014-12-01

Vi utökar vårt samarbete med Semper och tar nu fram 2 st nya produkter som skall in i Sempers produktion under februari 2015.

 

Årets Företagare i Götene 2014

Postad den 2014-11-30

Titeln Årets företagare är ett hederstecken som varje år tilldelas en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun Götene.

Läs mer om detta via länk till Plastforum nedan:

http://www.plastforum.se/alla/arets-foretagare-gotene/

 

Uppvaktning !

Postad den 2014-11-26

"Våran" Anne uppvaktas idag med Presentkort & Blommor , efter 25 års anställning i företaget !

        

 

 

Kund åter hos oss

Postad den 2014-06-17

En kund som inte haft order hos oss på länge har valt att på nytt inleda ett långsiktigt och omfattande samarbete med Götene Plast.

Detta resulterar förhoppningsvis till att ett flertal nya verktyg kommer till oss under kommande period.

Startskottet för dessa projekt sker V26 , då ett par av verktygen anländer .

 

Ägarförändring

Postad den 2014-06-16

Ägarförändring har skett genom att Verdane gjort en "exit" ur sitt minoritetsdelägarskap i Götene Plast AB.

Bolaget ägs numer till 100% av de privata ägarna  (indirekt via bolag) .

 

Föredrag av OS-guldmedaljör och Studiebesök hos kund !

Postad den 2014-05-15

Vi stängde ner vår produktion den 16/5 och samtlig personal åkte till Lundsbrunns kurort för en fika samt lyssna på OS-guldmedaljören Bernt Johansson , som där höll ett uppskattat föredrag för oss.

Därefter bar det av till en av våra kunder , där vi fick information om företaget samt en rundvandring i deras fabrik.

Vår kund uppskattade att vi tog oss tid hela företaget att komma till dom för se deras olika processer.

De anser liksom vi att detta stärker vårat gemensamma arbete och affärsrelationer.

 

 

Verktygsflytt/jobb från konkurrenter till Götene Plast

Postad den 2014-04-29

Våra kunder SWEGON och Klippan Safety AB har valt att avveckla varsin underleverantör av formsprutade artiklar.

Vi kommer under April-Juni ta emot 20 st verktyg som vi succesivt kommer att införa i vår produktion ,från Juni och under hösten 2014.

 

 

Arbetsmiljöförbättring !

Postad den 2014-04-14

Bättre luftkvalitet och mindre damm blir följden av att vi installerade luftreningsaggregat i produktionen och på lagret.

 

Ny Kund i Nytt affärssegment

Postad den 2014-04-09

Under April fick vi klart med en ny kund , med en produkt som kommer gå in i produktion i Oktober 2014.

Vi kan ej i denna stund ange kundens namn , men vi återkommer om det senare när allt är i drift.

Produkten som skall produceras belägger nästintill hela vår nya 300 tons 2K-maskin , som installerades hösten 2013....

 

En trotjänare uppvaktas

Postad den 2013-12-04

Lars-Olof Norrman uppvaktas med blommor & presentkort efter 25 års anställning av företaget.  Fler på tur , men det dröjer ett tag till.

John och Lars-Olof

 

Vi presenterar tre nykomlingar 2013 :

Postad den 2013-08-27

Den sista av de 3 nya maskinerna som är planerade att installeras hos oss under 2013 lastades av i veckan.

Vi har satsat på en 300 tons 2K-maskin som skall användas till en av våra nya kunder , denna kommer vara klar för produktion under V38 .

 

 

På bilderna nedan visas även de 2 andra maskinerna som kom på plats redan våren 2013.

En 155 tons 2K-maskin samt en 140 tons maskin som båda nu är i full drift hos oss.

 

 


 

Ny kund , Ny bransch

Postad den 2013-08-19

Vi har under Augusti fått in ytterligare en ny kund till oss.

För oss innebär det en helt ny bransch att leverera till .

Produktionsstart är planerad till december i år.

 

Leveranser till nya kunder

Postad den 2013-08-08

Vi har under Juli & Augusti börjat komma i gång med leveranserna till våra nya kunder som vi tagit in tidigare i år , och vi ser i framtiden en stor möjlighet att växa med dom då samarbetet mellan oss har fungerat mycket väl .

 

Snart nya maskinceller

Postad den 2013-02-27

Under vecka 17 kommer vi påbörja installationen av den första av de 3 nya maskincellerna som har beställts och skall installeras under 2013.

Maskinen som anländer vecka 17 är en 155 tons 2K-maskin och är specialanpassad till en av våra befintliga kunder vars försäljning ökat kraftigt och som kommer att öka sina uttagsvolymer ytterligare under 2013 & 2014 om allt går som planerat.

De två andra maskincellerna anländer till Götene Plast i vecka 20/21 respektive vecka 33/34  

(en 140 tons maskin , samt en 300 tons 2K-maskin)

Nya kunder har lagt beställningar på produkter i 2-komponentsutförande vilket medfört att vi valt att ta steget att investera i en större 2K-maskin för att nu och i framtiden även vara med i segmenten 300 ton.

Sedan tidigare har vi 2K-maskiner i 125 & 155 tons storlekar.

 

Produktionsbeläggning Q1 & Q2 2013

Postad den 2013-02-27

Det har varit en mycket hög beläggning i vår produktion under Q1 2013 och Q2 ser inte ut att bli sämre ... snarare tvärtom.

Det kommer ske en viss ökning under detta kvartal , så vårt helgskift kommer under vissa helger under Q2 ha extra förstärkning av resurser för att klara av den just nu stora efterfrågan från våra kunder.

 

 

Säkerhets- och miljöförbättringar

Postad den 2013-02-26

 

 

Nya Kunder

Postad den 2012-12-12

Arbete under Q3 2012 med att bearbeta nya kunder har redan under Q4 2012 resulterat i att Götene Plast har startat upp nya projekt med 4 nya kunder.

Vissa av dessa nya projekt kommer gå in i produktion redan i slutet av Q1/början av Q2 2013.

Flera nya kundkontakter bearbetas för tillfället och ytterligare kommer kontaktas under 2013 av Götene Plast

 

Investeringar planeras

Postad den 2012-12-12

Nästa år kommer troligen tre nya produktionsceller att installeras för att tillmötesgå kundernas efterfrågan samt för att uppgradera vår maskinpark ytterligare.

En av produktionscellerna är redan beställd och närmaste tiden tas beslut om ytterligare investeringar.

Mer information angående investeringar kommer under första halvåret 2013.

 

Bäst i Test !!

Postad den 2012-10-08

Testvinnare !

AGA Aqvia Balance blev SVT Plus vinnare i testet mellan olika kolsyremaskiner.

Som tidigare meddelats tillverkas den helt i Götene.

Vi gratulerar AGA till utmärkelsen .

Se hela testresultatet här www.svt.se/plus/hemmalaskmaskintest (OBS extern länk)

 

Englarna på plats

Postad den 2012-10-01

    Våra 2 nya produktionsceller är nu i gång .. sedan ett par veckor tillbaka :

 

    

 

 

Nytt på lager

Postad den 2012-10-01

Nya truckar har vi nu både på råmateriallager och utleveranslagret , vilket ger högre effektivitet samt bättre arbetsmiljö

 

Stora volymer och ....

Postad den 2012-10-01

Våra kunder har god försäljning vilket f.n leder till mycket hög produktionsbeläggning och stora leveransvolymer .

Samtidigt pågår arbetet med att erbjuda nya kunder våra tjänster  för att möta en förväntad minskad orderingång från en befintlig kund under 2013.

 

Nya möjliga kunder

Postad den 2012-04-15

Våran Marknad & Projektavdelning har påbörjat arbetet med att undersöka samt kontakta nya möjliga kunder som skulle passa in i vår verksamhet.

Arbetet kommer bli mer intensivt under Q3/Q4 2012 och vårt långsiktiga mål är att få in 2 nya kunder inom 24-36 månader.

 

Nya maskiner

Postad den 2012-04-13

Investeringar i maskiner har gjorts .

2 nya 50 tons maskiner med robotceller är beställda från våra underleverantörer.

De ny maskinerna installeras under september månad i år.

 

 

Ny på kontoret

Postad den 2012-04-12

Våran tidgare order/leveransadministratör slutade i dag och vi har under en tid utbildat en av våra interna förmågor för att kunna ta över dessa arbetsuppgifter.

Johan Dahlin som kommer från vår produktionsavdelning . Vi hälsar Johan varmt välkommen till sin nya tjänst.

Uppdateringar med nya uppgifter och bilder kommer inom kort upp på vår kontaktsida.

 

 

AQVIA Balance

Postad den 2011-11-07

Som vi tidigare berättat , så har vi under en tid arbetat med ett nytt stort projekt tillsammans med vår kund AGA Gas AB .

Nu äntligen är vi i mål med arbetet att ta fram en helt ny kolsyremaskin i plastutförande.

 

Resultatet är AQVIA Balance , en modern och stilren kolsyremaskin med sidenmatt yta och sammetslena mörkgrå detaljer.

AQVIA Balance lanseras under våren 2012 , men kommer finnas hos utvalda återförsäljare redan till jul.

 

Alla vi som varit inblandade i projektet hoppas på ett positivt mottagande av konsumenterna.

 

 

 

 

 

 

 

Trotjänare i retur

Postad den 2011-11-07

 

Esa-MarkusVi , Götene Plast AB har beslutat att stärka vår organisation med ytterligare en  projektledare.

Esa-Markus Ahokas har rekryterats och börjar sin anställning hos oss senast 5 december i år.

Esa-Markus har tidigare varit anställd hos oss och återvänder nu efter en tids  anställning hos andra kollegor i branschen.

 

Vi hälsar honom varmt välkommen tillbaka i "gänget" på Götene Plast AB.

 

 

 

 

 

Trotjänare har slutat

Postad den 2011-09-26

Vår maskin 17 har nu producerat sin sista plastdetalj och därmed är den sista av de riktigt gamla maskinerna borta.

Medelåldern på vår maskinpark förbättras betydligt och uppgår nu till ca 7 år.

Den lediga produktionsytan gör att vi nu har möjlighet att investera i en ny produktionscell.

M17 på väg ut. M17 på väg ut .....

 

Trotjänare firas !

Postad den 2011-09-21

Företaget uppvaktar Ulrika Norrman som varit anställd av företaget i 25 år med blomma & resepresentkort.

Flera av våra anställda står på tur för denna respektingivande anställningstid , men det dröjer en tid till dess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulrika & John

 

 

Lite hemligt ...

Postad den 2011-04-15

Götene Plast har i April månad tagit in ett stort projekt som kommer ha sin produktionsstart under hösten 2011.

En hel del verktyg/formar kommer upphandlas under Maj månad.

Eftersom det rör sig om en komplett/sammansatt produkt kommer det även innebära ett stort jobb i projektet kring inköp & montering e.t.c.

Längre fram i höst kommer en mer exakt rapportering ang. vad projektet rör sig om.

 

600 ton

Postad den 2011-04-14

Installationen av vår nya maskincell , Engel 600 ton är nu utförd och klar sedan V13.

Allt arbete med installationen gick smidigt ihop med våra maskin/utrustningsleverantörer , Engel och

WEMO(robotleverantör).

Vi kom snabbt igång med produktion efter att maskin/robot hade lastats av hos oss i Götene.

 

Förstärkning

Postad den 2011-03-14

      Götene Plast har gjort en nyrekrytering under Mars månad:

Anders

Anders Karlsson önskas varmt välkommen till tjänsten som service/underhållsreparatör på Götene Plast.

 

Anders kommer närmast från Nolato Gota och har mycket god kunskap och lång erfarenhet av service/underhåll i plastbranchen.

 

 

 

 

 

 

I väntan på . . .

Postad den 2011-02-20

Under tiden som vi inväntar leveransen av vår nya 600-tons maskin så har vi nu :

- Kört igång ett 60-tal nya verktyg i vår produktion med bra resultat , de flesta åt Electrolux , men även åt Klippan Safety och Asko Appliances.

- Blivit klara med uppgraderingen av vår travers som nu klarar lyft av verktyg med vikt upp till 6,3 ton.

- Ökat kapaciteten på vårt verktygslager med ytterligare drygt 140 st verktyg. 

 

Nya projekt & verktyg på väg

Postad den 2010-10-31

Runt ett 50-tal nya formverktyg kommer till Götene Plast för infasning i produktionen under December 2010 och Januari 2011.

I samband med detta kommer vi uppgradera lyftkapaciteten på vår travers för att kunna hantera tyngre verktyg.

Vi kan efter uppgradering lyfta verktyg med vikter på upp till 6,3 ton.

 

 

Götene Plast investerar

Postad den 2010-10-30

Götene Plast har i Oktober 2010 beställt en 600 tons maskin av fabrikatet Engel samt kommer upphandla robotdelen av WEMO automation i Bor.

Maskincellen beräknas installeras under Mars 2011.

 

Nyrekrytering

Postad den 2010-09-15

Vi har rekryterat ytterligare en ny medarbetare , så nu har vi en kontinuerlig produktion

under veckans alla 7 dagar .

 

Nytt blod på Götene Plast

Postad den 2010-05-06

 Vi har anställt 2 nya medarbetare under våren.

 

Den ena har varit hos oss sedan Mars månad och arbetar nu i huvudsak med leveransadministration och kommer på sikt även jobba med vår produktionsplanering.                           

 

Den andra har varit hos oss sedan vecka 17 i år , han är anställd som projektledare med allt vad det innebär.

Han har tidigare arbetat som verktygsmakare på Hägnander & Larsson i Götene , samt även under en rad år varit projektkoordinator inom bilsporten.

 

 

Högtryck även på projektavdelningen

Postad den 2010-04-30

Vi håller på att kalkylera och offerera flera nya stora kundprojekt. 

Vår förhoppning är att få till en hel del avslut bland dessa , senast under Juni månad.

 

Bra början !

Postad den 2010-04-29

År 2010 har börjat bra och produktionen går för högtryck.

Faktureringen för de första 4 månaderna följer den upplagda prognosen för 2010.

Som det nu ser ut så finns det mycket order i pipeline , så även fortsättningen av året ser lovande ut.

 

Installation klar

Postad den 2010-02-28

Den nya 80 tons maskinen som skulle installeras i februari är nu i full produktion , 6 dygn/vecka.

Det nya projekt som är placerat i denna maskin är i gång  och har löpt på bra för oss.

 

Rekord igen !!

Postad den 2009-12-06

                                                                                                                                                                                    Faktureringen under November månad resulterade i den högsta faktureringen/månad i Götene Plast historia.

Senast hände detta för Oktober 2009 . Rekordet firas med TÅRTA för alla anställda - även denna gång.

    Tårta !

 

Götene Plast investerar i ny maskin

Postad den 2009-11-30

Götene Plast har fått en order från en ny kund som innebär att när denna produkt kommer in i vår produktion krävs en maskininvestering.

Beställning av en en 80 tons maskin är gjord och maskinen beräknas installeras under februari 2010.

 

 

Rekord fakturering !

Postad den 2009-10-30

Under September och Oktober har det varit stort tryck i vår produktion och som en följd av detta har det utmynnat i en hög fakturering.

Faktureringen under Oktober månad resulterade i den högsta faktureringen/månad i Götene Plast historia.

Rekordet firades med TÅRTA för alla anställda .

 

AGA Kolsyremaskin AQVIA

Postad den 2009-09-09

 

Produktionen av plastprodukter och inköp av komponenter samt montage av komplett kolsyremaskin till AGA är i full gång sedan början av september .

  

AGA's kolsyremaskin har mottagits väl av marknaden och prognosen för 2010 ser god ut.

Götene Plast hoppas mycket på denna produkt.

 

 

Stål + Plast = Kostnadsreducering

Postad den 2009-04-28

 

Electrolux i Mariestad som tillverkar kyl & frysar kontaktade Götene Plast våren 2008 och ville ha ett robust och relativt kraftigt Handtag som ska ersätta Handtag i zink , men det skulle ej produceras med gasinjection.

Utvecklingen ihop med Electrolux ledde fram till ett Handtag med  plåtstomme .

Götene Plast investerade i en ny 180 tons maskin som utrustats med en robot samt pallettsystem för automatisk hantering av plåtar.

kpl Handtag & Plåt

 Vi plockar in plåten direkt in i formsprutan med hjälp av robot och därefter gjuts   plasten på.

 På sådant sätt kan man få ett robust handtag men ändå valfrihet när det gäller design och kulörer.

 Sedan November 2008 serietillverkas 2 st olika typer av Handtag med plåtstomme till  Electrolux och som har gjort att Electrolux kunnat reducera sina kostnaderna i sin  produktion och därmed stärkt sin konkurrenskraft och inköpskostnader.

 

 

Nya Order & Projekt

Postad den 2009-04-19

 

Flytt av verktyg

Fyra av våra befintliga kunder har valt att flytta verktyg från andra formsprutare/plastleverantörer till oss.

22 st verktyg har från November 2008 t.o.m. April 2009 flyttats till oss & anpassats till vår maskinpark.

Sedan mitten av April 2009 är alla i full produktion hos oss.

 

Nya Verktyg

Under samma tid , från November 2008 till nu , har 55 st nya verktyg startats upp till så väl befintliga som till nya kunder.

Dessa 55 st verktyg kommer gå med full produktion sensommaren/hösten 2009

 

Mycket på gång

Många nya offerter skall in under April 2009 & Maj 2009 !

Götene Plast ser med stor tillförsikt på de närmaste månaderna vad gäller att kunna knyta till sig ännu fler ordrar.

 

Utbyggnad tält

Postad den 2008-09-02

En utbyggnad av vårt existerande lagerält från PMH har nu påbörjats och beräknas klart i slutet av November i år. Tillbyggnaden är på 300 kvadratmeter.

Nya Silos

Postad den 2008-09-02

Under oktober månad kommer vi ersätta 2 av våra befintliga silos för råmaterial till 2 större som kommer att göra det möjligt att få in ytterligare en materialkvalité i bulkvara till oss Detta innebär en bättre ergonomi för vår lagerpersonal samt vi slipper även problem föroreningar.

Nya maskiner i drift

Postad den 2008-09-02

Våra 2 senast formsprutningsmaskiner på 110 och 180 ton från Nissei är nu installerade och har snart varit i drift i 2 till 3 månader och det gör att vi nu har fått en förbättrad och stabil produktion i dessa maskingrupper.

IML produktion

Postad den 2008-09-02

Under September månad kommer vi att starta upp IML produktion ( In Mould Labeling. Etiketter med tryck läggs in direkt i formsprutan ) till en utav våra kunder. Installation och intrimning av IML-utrustningen och robotorna har pågått under hela Juli och Augusti månad och det har varit in hel del arbetstid som har lagts ned på detta oh resultat ser nu mycket bra ut.

2 nya Maskiner

Postad den 2008-02-09

Götene Plast investerar i 2 nya maskiner. En ny 110 tons och en 180 tons formspruta är beställd och kommer installeras Juni 2008. Båda maskinerna är utrustade med servo styrda CNC 3 axliga robotar som klarar av det mesta i automationsteknik. Även dessa är av fabrikatet Nissei.

Ny maskin i full produktion

Postad den 2008-01-31

Den nya 180 tons Nissei maskinen (Japansk) med fullservo-Wemo-robot är nu installerad och i full produktion sedan november 2007. I denna maskin kommer vi producera med metallingjutning m.m.

Ny Kund

Postad den 2007-12-31

Order till ny kund tagen under Januari 2008. Efter 6 månaders utvecklingsarbete ihop med den nya kunden har det nu kommit fram till orderlägging. Beräknad produktionsstart kommer vara mellan V821-825

Ny maskin installerad, förstärkt marknadsavdelning.

Postad den 2007-08-26

Den nya 80 tons Battenfeld maskinen med fullservo-Wemo-robbot är nu installerad. Marknad/projekt avdelning förstärks internt med Ulrika Nyberg som kommer från vår produktionsplanering. Produktionsplanering kommer numera skötas helt utav Susanne Persson som kom in i företag i maj.

Högtryck i produktionen, investering i en ny maskin.

Postad den 2007-06-06

Högtryck i produktionen och i försäljningen. Faktureringsrekord under maj månad. Fortsatt mycket god prognos för försäljningen under året. Den kontinuerliga driften gör att vi utnyttjar produktionsutrustningarna fler antal timmar och kan öka produktionen i befintliga lokaler. Beslut har tagits på att investera i en ny japansk Nissei 160 ton med Wemo-robot. Denna maskin kommer att ersätta en äldre Nissei-maskin. Nya Nissei-maskinen är utrustad med ett energibesparade drivningskoncept men är i grunden i helhydraulisk maskin.

Ny Battenfeld maskin beställd.

Postad den 2007-05-31

Ny Battenfeld HM80 med Wemo-robot är beställd och kommer att ersätta en äldre maskin under sommaren.