Götene Plast AB

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom formsprutning

Anställda
0
Omsättning
0 mKr
Sedan
år 0

Om Götene Plast AB

Vi tillverkar formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion.

Vår vision och affärsidé

Vi tillverkar formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion. Vår affärsidé är att vara leverantör till producerande företag så att de kan optimera sin totalproduktekonomi där plastdetaljer ingår som en del av slutprodukten.

Hur vi jobbar och projekterar

Vi har knutit samman våra kunskaper inom verktygskonstruktion, material och formsprutning till ett effektivt styrsystem som ger kortast möjliga väg från förfrågan till produktionsstart. Vårt arbetssätt ger stora fördelar genom att tidigt eliminera felkällor och kan göra de justeringar som är nödvändiga.

Senaste nyheterna