Läs om vår historia

Om Götene Plast AB

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom formsprutning och det är vi stolta över!

Genom åren har vi skaffat oss gedigen kunskap och erfarenhet inom specialteknikerna komponentingjutning, gasinjection och IMD/IML. Vi har en flexibel och modern produktionsanläggning. Vi tillverkar en mängd olika komponenter till bland annat fordonsindustrin och förpackningsindustrin men också till övrig industri.

Hög grad av kundanpassning, korta ledtider och kostnadseffektiv produktion har bidragit till Götene Plast AB´s många långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Januari 2024 är vi 30 anställda fördelat på 2-skift, kontinuerligt nattskift samt ett kontinuerligt helgskift. Dessutom finns underhållstekniker, produktionstekniker, truckförare och administrativ personal.

Vår Affärsidé och Vision

Vi tillverkar formsprutade plastdetaljer som kännetecknas av stort teknikinnehåll, tillverkade genom rationell och effektiv produktion. Vår affärsidé är att vara leverantör till producerande företag så att de kan optimera sin totalproduktekonomi där plastdetaljer ingår som en del av slutprodukten.

Kompetens innefattar

01

Kunskap

02

Förståelse

03

Vilja

Historik

 • Götene Plast AB har sitt ursprung i Läckö Plast som bildades 1979 & var verksamt i Lidköping. År 1991 gick flytten av bolaget till Götene och antog namnet Götene Plast AB.

 • Ett samarbete med Electrolux inleddes 1993 och har utvecklats till att Götene Plast AB idag levererar stor andel av Electrolux Mariestads behov av plastdetaljer.

 • 1996 certifikat enligt ISO 9002.

 • Under 1998-2000 investerades totalt 30 Mkr i verkstadsutbyggnad och ny utrustning.

 • 2003-05-01 övergick John Larsson från att ha varit Platschef till att bli VD.

 • Från och med 2003-12-17 är GP AB certifierade enligt ISO SS-EN ISO 9001:2000.

 • Början av 2000-talet förändrade vi kundstrukturen med inriktning på att kunna erbjuda full service åt ett mindre antal större kunder.

 • Åren 2000-2006 har ägarstrukturen förändrats ett flertal gånger. Bolaget är till största del privatägt och en minoritetspost ägs av Verdane Capital. Tre av fyra privatägare arbetar i bolaget.

 • 2005-2006 byggdes det ett verktygslager på 350 m² och ett varmlager på 560 m².

 • Från 2007 satsar Götene Plast på energisnåla maskiner och under perioden 2007–2010 ersätts 4 äldre maskiner med hybrikteknikmaskiner.

 • 2011 startas tillverkning av komplett och konsumentförpackad kolsyremaskin.

 • 2012-2013 fortsätter satsningen på utbyte av maskiner till hybridmaskiner alternativt elektriska maskiner. Medelåldern för maskinparken sjunker.

 • 2014-06-17 Ägarförändring har skett genom att Verdane gjort en "exit" ur sitt minoritetsdelägarskap i Götene Plast AB. Bolaget ägs numer till 100% av de privata ägarna (indirekt via bolag)

 • Under åren mellan 2014-2020 utvecklas verksamheten med tyngdpunkt på fordons- och förpackningssektorerna medan vitvarusektorn minskar.