Kvalitets- &
Miljöpolicy

Götene Plast AB skall tillgodose sina intressenters krav och förväntningar. Götene Plast skall vara erkänt för att leverera produkter och tjänster av hög kvalité. Götene Plast skall driva en rationell och effektiv produktion av formsprutade plastdetaljer. Med välutbildad och motiverad personal samt en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad och därigenom skapas även förutsättningar för konkurrensförmåga och lönsamhet hos såväl oss som hos våra kunder.

Götene Plast AB skall med hjälp av alla medarbetare med stor öppenhet och i alla led verka för en stark miljöomsorg. Gällande miljölagstiftning och tillämpliga föreskrifter är grundkrav och vi ska ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan. Genom medverkan i kundernas utveckling av plastkomponenter bidrar vi till att den totala miljöpåverkan, för produkternas funktion under sin livscykel, minimeras

Genom vårt ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 bedriver vi detta arbete på alla nivåer inom företaget.

Kvalitet i dess vidaste betydelse är alla anställdas ansvar. Detta åstadkommer vi genom att:

Klicka på en fil för att ladda ner