Avtackning

I dag arbetar Janne sin sista dag och han ska framöver få njuta av livet som pensionär och ledig på heltid.
Vi tackar Janne för alla år som han varit delaktig i företagets positiva utveckling.

Läs mer

Materialåtervinningen ökas

Formsprutning som metod ger ju ofrånkomligt en del restprodukter i plastform. Vi har nu tillsammans med ett återvinningsföretag tagit ett stort kliv för att markant

Plats för ny maskin klar

Nu är platsen för vår nya 2K-maskin iordningställd med ny golvbeläggning och ny lyftkapacitet. Robotcellen ankom idag och snart ställs maskinen på plats.