Plats för ny maskin klar

Nu är platsen för vår nya 2K-maskin iordningställd med ny golvbeläggning och ny lyftkapacitet. Robotcellen ankom idag och snart ställs maskinen på plats.

Läs mer

Avtackning

I dag arbetar Janne sin sista dag och han ska framöver få njuta av livet som pensionär och ledig på heltid.Vi tackar Janne för alla

Materialåtervinningen ökas

Formsprutning som metod ger ju ofrånkomligt en del restprodukter i plastform. Vi har nu tillsammans med ett återvinningsföretag tagit ett stort kliv för att markant