Hur vi projekterar

Vi tar dig snabbt från idé till färdig produkt

Projektledning

Vi har knutit samman våra kunskaper inom verktygskonstruktion, material och formsprutning till ett effektivt styrsystem som ger kortast möjliga väg från förfrågan till produktionsstart. Vårt arbetssätt ger stora fördelar genom att tidigt eliminera felkällor och kan göra de justeringar som är nödvändiga.

Förfrågan och analys

Vid förfrågan granskas artikeln kritiskt i syfte att hjälpa kunden att hitta bättre lösningar som medför billigare produkt och även för att säkerställa önskad kvalitetsnivå. Ju tidigare vi inbjuds att diskutera ett projekt, desto mer lönsamt för kunden.

Offert

Vår offert lämnas först efter en ordentlig genomgång av teknik, risker och kostnader. Vi diskuterar med kunden vilka krav som ställs på produktionskapacitet, verktyg, tidsplanering, kvalitetsberedning och utfallsprover.

Framtagning av formverktyg

Varje verktygsbeställning föregås av planering och diskussion med kunden. Vi har tillgång till formfyllnadsanalys vid behov. Provserier kan tillverkas av våra formverktygstillverkare för att klara snabba projekt.

Utprovning av verktyg

Utfallsprover mäts och kontrolleras enligt kundens önskemål och skickas till kund för godkännande. Godkänd likare arkiveras hos oss tillsammans med alla processdata.

Produktion

Vårt ordersystem är uppkopplat mot kunden via EDI eller annan datateknik. Vi har stor vana att leverera ”just in time”. Vår maskinpark är mycket modern, med långt driven automation. Vårt centrala materialhanteringssystem förenklar vår materialdistribution till maskinerna. Vi arbetar i 3 skift samt helgskift för att erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Vi satsar på att automatisera de flesta monteringsfall direkt i produktionscellen, men vi åtar oss även manuell montering.